Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska grammatik ÅK 5

Skapad 2020-10-01 19:47 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi kommer arbeta med grundläggande grammatik och hur man använder den i olika sammanhang.

Innehåll

Bedömning:

- Genomgångar

- Muntliga och skriftliga övningar

- Läxor

- Prov

Tidsplan / Lektionsplanering:
HT'20-Vt'21

Språkmål:

Användning av grundläggande grammatik.

Begreppslista:

 • Plural S
 • Question words (whatwhenwhere, which, whowhy, and how)
 • Verb: To be (Am/ are/ is)
 • Verb: To have (have/has/had)
 • Verb: Do (Do/does, did/didn't)
 • Bestämd/obestämd form (The, A, An)
 • Pronomen
 • Prepositioner
 • Some eller any
 • -ing form
 • Komparera adjektiv
 • regelbundna verb i dåtid

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6

Matriser

En
Engelska grammatik

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Frågeord
Eleven når ej kraven för grundläggande kunskaper.
Eleven känner med viss säkerhet till frågeorden och vad de betyder. Eleven kan använda frågeorden med viss säkerhet.
Eleven vet vilka frågeorden är och vad de betyder. Eleven kan använda frågeorden med säkerhet.
Plural S
Eleven når ej kraven för grundläggande kunskaper.
Eleven känner med viss säkerhet till reglerna för hur substantiv böjs i plural. Eleven kan böja substantiv i plural med viss säkerhet.
Eleven kan böja substantiv i plural med säkerhet. Eleven kan reglerna för hur substantiv böjs i plural.
Verb: To be
Am/are/is, was/were
Eleven når ej kraven för grundläggande kunskaper.
Eleven kan med viss säkerhet använda verbet "to be" i nutid och dåtid.
Eleven kan med säkerhet använda verbet "to be" i nutid och dåtid.
Verb: To have
Have/has, had
Eleven når ej kraven för grundläggande kunskaper.
Eleven kan med viss säkerhet använda verbet "to have" i nutid och dåtid.
Eleven kan med säkerhet använda verbet "to have" i nutid och dåtid.
Verb: Do
Do/Does, did/didn't
Eleven når ej kraven för grundläggande kunskaper.
Eleven kan med viss säkerhet använda verbet "to do" i nutid och dåtid.
Eleven kan med säkerhet använda verbet "to do" i nutid och dåtid.
Bestämd/obestämd form av substantiv
The, A/an
Eleven når ej kraven för grundläggande kunskaper.
Eleven kan med viss säkerhet använda the, a och an.
Eleven kan med säkerhet använda the, a och an.
Pronomen
Eleven når ej kraven för grundläggande kunskaper.
Eleven känner med viss säkerhet till vilka de personliga och possessiva pronomen är. Eleven kan använda personliga och possessiva pronomen med viss säkerhet.
Eleven vet med säkerhet vilka de personliga och possessiva pronomen är. Eleven kan använda personliga och possessiva pronomen med säkerhet.
Prepositioner
Eleven når ej kraven för grundläggande kunskaper.
Eleven känner med viss säkerhet till vilka prepositionerna är. Eleven kan använda prepositioner med viss säkerhet.
Eleven känner med säkerhet till vilka prepositionerna är. Eleven kan använda prepositioner med säkerhet.
Some eller Any
Eleven når ej kraven för grundläggande kunskaper.
Eleven kan med viss säkerhet använda some och any. Eleven känner med viss säkerhet till skillnaden mellan some och any.
Eleven kan med säkerhet använda some och any. Eleven känner med säkerhet till skillnaden mellan some och any.
-ing form
Eleven når ej kraven för grundläggande kunskaper.
Eleven känner med viss säkerhet till när man använder -ing form av verb. Eleven kan med viss säkerhet använda -ing form av verb.
Eleven känner med säkerhet till när man använder -ing form av verb. Eleven kan med säkerhet använda -ing form av verb.
Komparera adjektiv
Eleven når ej kraven för grundläggande kunskaper.
Du kan komparera adjektiv med viss säkerhet.
Eleven kan komparera adjektiv med säkerhet.
Regelbundna verb
Eleven når ej kraven för grundläggande kunskaper.
Eleven kan böja regelbundna verb med viss säkerhet. Eleven kan använda verb i rätt tempus med viss säkerhet.
Eleven kan böja regelbundna verb med säkerhet. Eleven kan använda verb i rätt tempus med säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: