Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige, samhället och pengar åk 1

Skapad 2020-10-01 21:47 i Okome skola Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vad ska familjens pengar räcka till? Vilka yrken finns det i närområdet och varför behövs de i samhället? Vi kommer också arbeta med vad några vanliga varor och tjänster kan kosta och vilka olika betalningsformer det finns.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få möjlighet att utveckla dina förmågor och kunskaper att:

 • känna till hur en familj får/tjänar pengar.
 • kommunicera och förklara vad en familjs pengar ska räcka till.
 • beskriva hur våra pengar ser ut och vad de är värda.
 • känna till  vad varor och tjänster kan kosta.
 • känna till ord och begrepp som handlar om pengar och samhället.
 • reflektera och analysera kring viktiga samhällsfunktioner.
 • beskriva yrken som finns i närområdet.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • att du aktivt deltar vid diskussioner kring området.
 • att du kan ge exempel på några olika yrken och verksamheter i din närhet.
 • att du kan ge exempel på några viktiga samhällsfunktioner och varför de är viktiga.
 • att du kan söka information genom intervju och att du kan berätta om det så att innehållet tydligt framgår.
 • att du kan berätta om varför pengar behövs och ge exempel på vad några varor eller upplevelser kan kosta.

Detta gör jag genom att se och lyssna på dig när du deltar i samtal och diskussioner. Jag dokumentera på olika sätt och du får även visa mig dina uppgifter som du gjort inom arbetsområdet.

  

Undervisning och arbetsformer

 • arbeta på olika sätt, både enskilt, med axelkompis och i grupp
 • se på film
 • intervjua och redovisa om ett yrke i närområdet
 • samtala och söka information om vilka samhällsfunktioner som behövs i ett samhälle
 • i grupp rita ett samhälle
 • samtala och diskutera om pengars värde och användning
 • undersöka och jämföra vad några vanliga varor och tjänster kan kosta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: