Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 2 - Källor och källkritik

Skapad 2020-10-01 22:26 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Historia
I arbetsområde 2 fokuserar vi på historiska källor och källkritik. Du kommer att få lära dig en metod för hur man kan granska och tolka källmaterial. Det är en mycket viktig del av historieämnet, men är också superanvändbar kunskap i största allmänhet. Vi inleder med en genomgång, för att sedan arbeta tillsammans och individuellt med olika typer av källor. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov.

Innehåll

Moment:

·       Genomgång:                   Intro och Genomgång Källor och källkritik

·       Uppgift Källkritik 1:        Övningsuppgifter i källkritik (5 steg)

·       Uppgift Källkritik 2:        Läsa 16-22 i Möt Historien 50p, Individuell övningsuppgift

·       Skriftligt Prov:                 Skriftligt prov med uppgifter om källkritik

·       Kunskapsuppföljning:   Vi går igenom hur det har gått utifrån kunskapskrav i fokus

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
  His  -
 • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
  His  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
  His  A
 • Eleven kan med viss säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet och värderar dessa med enkla omdömen.
  His  C
 • Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
  His  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: