Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Karta, världsdelar och världshaven

Skapad 2020-10-02 07:10 i V Bodarna skola Alingsås
Grundskola F – 3 Geografi SO (år 1-3)
Vi kommer under några veckor framöver att arbeta med kartor. Vi kommer lägga fokus på kartan, världsdelar och världshaven.

Innehåll

Detta område kommer innefatta

 • Världsdelarnas och världshavens namn och placering på kartan

 • Väderstrecken (Norr, Syd-söder, Väster och Öster)

Mål att arbeta mot 

 • Kunna använda de fyra väderstrecken och veta hur man använder en kartbok

 • Kunna namnge de sju världsdelarna och känna till vart på jordgloben de ligger

 • Kunna namnge de tre världshaven och känna till vart på jordgloben de ligger

Så här arbetar vi för att nå målen

 • Gemensamma diskussioner

 • Titta på film

 • Skriftliga uppgifter och rituppgifter

 • skriva faktatext

 • leta i kartor 

Jag kommer bedöma din förmåga att

 • Kunna placera världsdelarna och världshaven på kartan

 • Kunna namnen på de fyra väderstrecken, samt kunna märka ut dem på en karta

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: