Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans grej

Skapad 2020-10-02 07:42 i V Bodarna skola Alingsås
I ett ämnesövergripande arbetssätt arbetar vi med "Veckans Grej" utifrån konceptet "GOTD - Grej Of The Day" - allmänbildning i små korta minilektioner.
Grundskola 1 – 3 Musik Idrott och hälsa Teknik NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska Engelska Hem- och konsumentkunskap Matematik Svenska som andraspråk Bild
Vi utforskar och lär oss mer om "Veckans grej", inspirerat utifrån konceptet GOTD "Grej of the day". Minilektionerna kommer att handla om allt mellan himmel och jord eftersom vi behöver kunskap inom många olika områden för att bli allmänbildade. Med lektionerna lockar vi fram en känsla och en insikt i att "Kunskap är coolt".

Innehåll

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet därför kommer vi i årskurs 3 att arbeta med Veckans grej! (Vi varvar veckans grej med Lilla Aktuellt) 

Under läsåret kommer eleverna att ta del av minilektioner med skiftande ämnesinnehåll. De kan handla om barnboksfigurer, historiska personer, platser i världen, byggnader, händelser som påverkar oss, begrepp och mycket mer. Ämnena vi arbetar med kan kopplas till det centrala innehållet i respektive kursplan. 

Eleverna får en ledtråd innan varje grej-lektion. Vid minilektionen kommer läraren att berätta om ett ämne/ ett begrepp/ en person eller en händelse med stöd av bilder och/eller film samt text . I samband med lektionerna ges eleverna utrymme att reflektera, diskutera och utveckla dokumentation. Eleverna dokumenterar, ritar och skriver ner fakta i sin "grej-bok".

Bedömning

Ett aktivt deltagande i diskussioner och under lektionen. Förmågor som bedöms är bland annat; elevernas analysförmåga, förmåga till att hantera information, kommunikation och förmåga till att förstå begrepp. 

Under årskurs 3 kommer eleverna i par att få presentera en egen "grej" enligt liknande upplägg som vi gjort under läsåret. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: