Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för Hjärtrud och Vatten

Skapad 2020-10-02 07:47 i Bergatrollet Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Temat på Stubben är VATTEN under lärvännen Hjärtrud som representerar Normer och Värden (Lpfö 18). Vi kommer presentera Droppe för barngruppen som kommer lära barnen hur man är en bra kompis och hur vattnet är viktigt för barnen.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

MÅL:

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

Lpfö 18

 

Syfte:

Att göra barn medvetna om alla människors lika värde och ge barnen en ökad medvetenhet av vattnets betydelse i vardagen. 

Delmål: 

¤ Ge barnen en ökad förståelse för människans behov av vatten i vardagen.

¤ Ge barnen en ökad förståelse för skillnaden mellan att vara en bra kompis och inte.

¤ Ge barnen en ökad förståelse i konflikthantering 

Tillvägagångssätt och metod:

I mindre grupper både på avdelningen och i tvärgrupper under dagen.

¤ Droppen - Veckobrev med uppgifter skickas till barnen

¤ Foto på vardagssituationen

¤ Stopp handen

¤ Teckenstöd

¤ Dramatisering

 

* Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 


 Upprepa aktiviteterna med barnen och gå tillbaka och titta på dokumentationer tillsammans med barnen

* För vem/vilka ska undervisningen genomföras? För hela barngruppen.

  Av vem?

Arbetslaget 

Reflektion i arbetslaget, varje vecka under tisdagen på vår reflektionstid

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: