Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen

Skapad 2020-10-02 07:38 i Sjögården förskola Flen
Förskola
På ett lekfullt sätt lär vi oss om kroppen.

Innehåll

Vi har uppmärksammat att en del barn har stort behov att röra på sig och då kombinerar vi rörelse med bland annat sagor, ramsor, uppdragskort och sånger för att använda kroppen och benämna olika kroppsdelar. 

vi arbetar med temat kroppen där vi samtalar om olika kroppsdelar och vad de används till.

Tillsammans med barnen använder vi olika uttryckssätt för att få en inspirerande inlärning om kroppen. 

Vi söker fakta i böcker och på internet. Vi tittar och lyssnar på bl.a kompisbandet (youtube).

Vi använder kapplastavar för att göra konturer av våra kroppar.

Vi skapar en människa där barnen får bestämma ögon- och hårfärg, kläder mm. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: