Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullvivan ht 2020

Skapad 2020-10-02 08:40 i Möllebackens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
1.1 Läroplansmål - normer och värden. 1.2 Läroplansmål - Omsorg, utveckling och lärande. 1.3 Läroplansmål - Barns inflytande.

Innehåll

Planerade insatser mål 1:

Vi planerar att arbeta med materialen som heter Kompisböcker för de yngsta. De handlar om hur det är att vara en bra kompis. I utbildningen ska vi vara närvarande pedagoger och hjälpa/stötta barnen i samspelet.

Planerade insatser mål 2:

Vi planerar och utgår från projektet " De fyra elementen". Under läsåret kommer vi att arbeta med experiment, lätta faktaböcker för barn, QR-koder, sånger, ramsor och skapande med enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Planerade insatser mål 3:

Vi planerar att vara lyssnande pedagoger och följa barnens intressen och utveckla det som vi upplever att de tycker är roligt och lustfyllt. Vi är närvarande och stöttande pedagoger och utbildar hur man är rädd om material och miljö.

 

Förväntade effekter mål 1:

Vi förväntar oss att man utvecklar respekt och empati för varandra. Att barnen kan uttrycka sina tankar och känslor och få gruppgemenskap och man hjälper varandra och alla blir hörda och sedda.

Förväntade effekter mål 2:

Vi förväntar oss att barnen utvecklar förståelse och nyfikenhet kring naturvetenskap och teknik.

Förväntade effekter mål 3:

Att barnen känner sig delaktiga i verksamheten och att deras röst blir hörd. Att de blir sedda och att de får påverka sina dagar på förskolan.

 

Metodval mål 1:

Vi använder materialet som heter kompisböcker.

Metodval mål 2:

Vi tar hjälp av experiment, lärplatta , lätta faktaböcker för barn, planscher med naturvetenskaplig information, sång och ramsor.

Metodval mål 3:

Genom samtal och dela in barnen i mindre grupper. Att vi pedagoger visar och är bra förebilder för barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: