Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik årskurs 1A Villaskolan

Skapad 2020-10-02 08:38 i Villaskolan Kristianstad
Pedagogisk planering årskurs 1 - trafik
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta kring trafik så du blir säkrare i trafiken under v.41-43 (eventuellt även v.45).

Innehåll

Lärandemål

 • Kunna höger och vänster.
 • Kunna några vanliga trafikmärken runt skolan.
 • Kunna vilken sida av vägen vi går och cyklar på.
 • Kunna berätta om din skolväg.
 • Kunna berätta om trafiksäkerhet, t.ex. cykelhjälm, säker cykel, reflex och övergångsställe. 
 • Kunna resonera kring olika situationer med fokus på miljön.

Viktiga begrepp

 • höger
 • vänster
 • reflex
 • cykelhjälm
 • säker cykel
 • vägmärke
 • miljö

Undervisning

Vi kommer att:

 • arbeta enskilt, i par och i grupp.
 • titta på film.
 • undersöka närområdet.
 • skriva.
 • rita.
 • diskutera och samtala.
 • ha en "cykeldag" där vi kikar på våra cyklar så att de är trafiksäkra.

På lektionerna måste jag

 • vara aktiv och deltaga.

Bedömning

Jag kommer bedöma dina förmåga att:

 • visa att du kan höger och vänster.
 • förklara vägmärkena övergångsställe, stopp och gång/cykelväg.
 • förklara hur man kan vara säker i trafiken när man går eller cyklar. 
 • berätta om hur trafiken kan påverka miljön.
 • små summativa bedömningar kommer att göras.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: