Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svets Grund

Skapad 2020-10-02 08:52 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Sammanfogningsteknik
Prova svetsning i olika metoder samt i svetssimulator.

Innehåll

MMA,MIG/MAG,TIG

 

Säkerhet o arbetsmiljö.

 

Lärdom av hur samtliga svetsmaskiners funktion och utrustning.

 

Den här kursen ska du som elev få lära dig att hantera tre metoder, du kommer i slutet av kursen ha en bra grund till kommande kurser inom svetsning i alla metoder. 

 

 

Kursen svets grund omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Vanliga svetsmetoder för svetsning i kälfogar och stumsvetsar i enkla svetslägen.
  • Svetsning och lödning med oxygen och acetylen.
  • Skärande i metalliska material med termisk utrustning.
  • Enklare tillverkningsunderlag för lödning och svetsning.
  • Utrustningens funktion och användningsområden samt säkerhetsanordningar.
  • Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete samt säkerhetsföreskrifter. Betydelsen av dessa för organisation och genomförande av det egna arbetet.
  • Metoder för reparation av enkla fel som uppstått under sammanfogningen.
  • Standarder för kvalitetsbedömning av sammanfogning.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare svetsning och lödning med relevanta metoder. I planeringen tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. Vidare väljer eleven i samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften.

Eleven utför med noggrannhet och i samråd med handledare svetsning och lödning med relevanta metoder i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer. Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna kvalitetskrav. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. Eleven hanterar material, utrustning och verktyg med visst handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra samt med hänsyn till miljön. Under arbetet upptäcker eleven eventuella formavvikelser som uppkommer och åtgärdar dem i samråd med handledare. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetsprocessen och resultatet.

Eleven redogör översiktligt för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt förklarar översiktligt hur dessa faktorer påverkat kvalitet och slutresultat. Eleven redogör översiktligt för eventuella avvikelser från specifikationen samt den egna arbetsinsatsen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. I redogörelser och förklaringar använder eleven med viss säkerhet korrekt fackspråk.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare svetsning och lödning med relevanta metoder. I planeringen tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. Vidare väljer eleven efter samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften.

Eleven utför med noggrannhet och efter samråd med handledare svetsning och lödning med relevanta metoder i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer. Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna kvalitetskrav. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. Eleven hanterar material, utrustning och verktyg med gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra samt med hänsyn till miljön. Under arbetet upptäcker eleven eventuella formavvikelser som uppkommer och åtgärdar dem efter samråd med handledare. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetsprocessen och resultatet.

Eleven redogör utförligt för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt förklarar utförligt hur dessa faktorer påverkat kvalitet och slutresultat. Eleven redogör utförligt för eventuella avvikelser från specifikationen samt den egna arbetsinsatsen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. I redogörelser och förklaringar använder eleven med viss säkerhet korrekt fackspråk.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare svetsning och lödning med relevanta metoder. I planeringen tolkar eleven med säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. Eleven förutser också svårigheter som kan uppstå och anpassar planering och organisation efter det. Vidare väljer eleven efter samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften.

Eleven utför med noggrannhet och efter samråd med handledare svetsning och lödning med relevanta metoder i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer. Resultatet av arbetet är gott utifrån givna kvalitetskrav. I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. Eleven hanterar material, utrustning och verktyg med mycket gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra samt med hänsyn till miljön. Under arbetet upptäcker eleven eventuella formavvikelser som uppkommer och åtgärdar dem efter samråd med handledare. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetsprocessen och resultatet.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt förklarar utförligt och nyanserat hur dessa faktorer påverkat kvalitet och slutresultat. Eleven redogör utförligt och nyanserat för eventuella avvikelser från specifikationen samt den egna arbetsinsatsen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. I redogörelser och förklaringar använder eleven med viss säkerhet korrekt fackspråk.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

Matriser

Saa
Kärlsvets 1

Nivå 1
Svets standard ISO-5817 D
Nivå 2
Svets standard ISO-5817 C
Nivå 3
Svets standard ISO-5817 B
MIG/MAG
ISO-5817 standard svetsklass D
ISO-5817 standard svetsklass C
ISO-5817 standard svetsklass B
TIG
ISO-5817 standard svetsklass D
ISO-5817 standard svetsklass C
ISO-5817 standard svetsklass B
MMA
ISO-5817 standard svetsklass D
ISO-5817 standard svetsklass C
ISO-5817 standard svetsklass B
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: