Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens inre och yttre krafter

Skapad 2020-10-02 08:56 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Vi studerar jordklotet samt de inre och yttre processer som formar jordytan.
Grundskola 6 Geografi
Du kommer att få studera de spännande processer som formar jordytan såväl inifrån som utifrån. Du kommer också få lära dig en del om hur jordytan är uppdelad i olika kontinentalplattor och hur deras rörelser kan orsaka stora katastrofer i utsatta områden.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet.

Konkreta mål

Eleven ska:

Känna till jordglobens uppbyggnad.
Ha grundläggande kunskaper om platttektonik och urkontinenten Pangea.
Kunna beskriva hur jordytan formas av några inre och yttre processer.
Du ska kunna använda de geografiska begrepp som är relevanta för arbetsområdet.

Undervisning

Undervisningen kommer att bestå av filmvisning och genomgångar. 

Bedömning

Du bedöms utifrån hur du arbetar med de tilldelade arbetsuppgifterna. 


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: