👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Halloween

Skapad 2020-10-02 09:32 i Västra Harg skola Mjölby
Grundskola 4 – 5 Engelska
Halloween is a special holiday for the English-speaking world! It is scary and spooky, but also fun! How do you celebrate Halloween?

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • uttrycka dig i engelskt tal i olika situationer
 • lyssna till och förstå talad engelska
 • läsa och förstå skriven engelska
 • skriva ord och meningar
 • öka ditt ordförråd inom flera vardagliga ämnen
 • känna till några traditioner och hur människor lever i de engelsktalande länderna

 

Så här ska vi arbeta:

 • vi kommer att arbeta med att lära oss om traditionen Halloween 
 • vi lyssnar på talad engelska i sånger och filmer
 • vi skriva egna texter och förbättrar den egna texten 
 • vi läser andras texter och ger kamratbedömningar
 • vi utökar ordförrådet genom att träna på glosor som hör till temat
 • vi arbetar i grupp eller enskilt efter egen förmåga

 

Det här ska bedömas:

 • Din förmåga att delta aktivt på lektionerna, planera dina studier och ta ansvar för att utföra dina uppgifter
 • Din förmåga att lär dig nya ord och uttryck
 • Din förmåga att skriva en enklare text på egen hand eller med viss hjälp
 • Din förmåga att förstå eller försöker förstå talad engelska när vi tittar på filmer och läser berättelser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6