Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ergonomi, Första Hjälpen, HLR och Nödsituationer. HVG

Skapad 2020-10-02 09:28 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Detta lite kortare Ao ska ge dig lite kunskaper om hur du kan rädda liv. Vi kommer jobba med olika case/olyckor där du som elev ska få träna på att hjälpa en olycksdrabbad kollega. Som elev hoppas vi att du nu börjar fundera runt din egna och dina kollegors säkerhet.

Innehåll

TID

Det här ska vi lära.

Det här ska vi göra/Aktivitet.

v.1 Första förband, stoppa blödningar. Prova på att lägga tryckförband samt placera skadad kroppsdel i högläge.
v.2 HLR Prova på att utföra HLR beroende på situation. T ex Puls eller ingen puls.
V. 3, 4

Ergonomi,  Yrkesspecifik teori. (HVG)

Ergonomi, Praktisk ergonomisk träning. (IDH och HVG)

Testa olika fysiska moment samt titta på olika arbetsmiljösituationer.

     
     
     
     
     

Uppgifter

  • Arbetsmiljö

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud.
    Idr  -

Matriser

Idr
FörstaHjälpen

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Välja metod.
Förstahjälpen. Genomföra nödvändiga åtgärder vid ett fingerat olycksfall.
  • Idr  -
  • Idr  -
Jag visar kunskaper för att hjälpa en person: Chock HLR Stabilt sidoläge Lägga om olika sår Stoppa blödning Fallolyckor Elolycka LARMA viss säkerhet
Jag visar kunskaper för att hjälpa en person: Chock HLR Stabilt sidoläge Lägga om olika sår Stoppa blödning Fallolyckor Elolycka LARMA förvissar mig om kollegors allergier och sjukdomar. viss säkerhet
Jag visar kunskaper för att hjälpa en person: Chock HLR Stabilt sidoläge Lägga om olika sår Stoppa blödning Fallolyckor Elolycka LARMA förvissar mig om kollegors allergier och sjukdomar och arbetsplatsens adress, med hjälp av appen 112. säkerhet

Idr
Lärandematris Idrott och Hälsa 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ergonomi och säkerhet.
Jag… Förstår ergonomi Samt Kan hantera en nödsituation
Förklarar kortfattat hur buller och ljus kan påverka en. Samt förklarar hur tunga lyft ska utföras. Tillsammans med lärare kunna lägga ett första förband. Samt kunna kortfattat förklara HLR.
Förklarar i text hur buller och ljus kan påverka en. Samt visar hur tunga lyft ska utföras. Med vägledning kunna lägga ett första förband. Samt kunna förklara HLR.
Förklarar i text hur buller och ljus kan påverka en. Samt visar hur tunga lyft ska utföras. Ge exempel på negativa konsekvenser vid icke goda ergonomiska förhållanden. På egen hand lägga ett första förband samt kunna utföra HLR.
Bedöma egen förmåga.
Jag... Bedömer
Med enkla ord min egen insats samt vad jag behöver utveckla eller förändra i mitt arbete.
Med enkla ord samt text min egen insats samt vad jag behöver utveckla eller förändra i mitt arbete.
Med ord samt utförlig text min egen insats samt vad jag behöver utveckla eller förändra i mitt arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: