Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2020-10-02 09:29 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Läsa och skriva.
Grundsärskola 4 Svenska
Med språket kommer man långt. Du ska få utveckla din förmåga att läsa, skriva och samtala.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla

- din förmåga att skriva ord och meningar

- din förmåga att läsa

- din förmåga att förstå och samtala och texters innehåll 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:
-  skriva enkla ord 

- medverka till att skriva meningar och då använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt

- läsa enkla texter med bild eller tecken som stöd 

- förstå texten du har läst eller lyssnat på genom att t.ex. svara på frågor, återberätta, visa på en bild

- skriva på I - padHur bedöms det?  

Du kommer att fortsätta att lära dig läsa ordkort. Under våren räknar vi antalet kort du kan läsa med jämna mellanrum. Den 14 januari läste du 45 kort.

Pedagogen tittar och jämför dina arbeten och använder också Bedömningsstödet "Gilla Läsa Skriva" för att göra en bedömning.

Undervisning och arbetsformer

Dagligen arbetar vi med olika uppgifter där vi tränar på att läsa och skriva. Du kommer också att ha läsläxa en gång i vecka efter höstlovet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med visst flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
  Sv  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: