Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget

Skapad 2020-10-02 09:36 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 8 Historia
I det här momentet ska vi arbeta med första världskriget och fokusera in oss på källor.

Innehåll

Planering 

Allt material finns att hitta på Gleerups under momentet "Första världskriget"

kapitel att läsa

 1. Fortsatt fred eller krig?
  -Övningarna i det här kapitlet ska göras!!

 2. Krigsutbrottet sommaren 1914
  -Övningarna i det här kapitlet ska göras!!

 3. Världskrigets fronter
  -Övningarna i det här kapitlet ska göras!!

 4. De sista krigsåren 1917-1918
  -Övningarna i det här kapitlet ska göras!!


 5. Versaillesfreden 1919
  -Övningarna i det här kapitlet ska göras!!

 6. Sverige under första världskriget

 

Uppgifter

 • Propagandaaffischer - källövning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Första världskriget - tidsperioder och användning av källmaterial

F
E
D
C
B
A
Tidsperioder
Eleven har inte uppnått kriterierna för E
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Använda källmaterial
Eleven har inte uppnått kriterierna för E
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: