Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde 2: Språk

Skapad 2020-10-02 09:48 i Lövhyddans förskola Alingsås
Förskola

Innehåll

 

Syfte - varför?

Syftet med det här fokusområdet är att stödja barnen i deras språkutveckling och vi kommer att använda oss av en barnbok som grund för det. Vi tänker att ett bokprojekt kan bli ett lustfyllt sätt att stimulera olika språkliga förmågor hos barnen bland annat större förmåga att uttrycka sig, ett mer varierat ordförråd och ett intresse för böcker. 


Mål:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa," 


"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,Var är vi? (Nuläge)


Nuläget i barngruppen inom det språkliga området är varierande både vad gäller ordförråd, uttrycksförmåga, språkförståelse och intresse för böcker. Vi vill därför särskilt fokusera på att stödja barnen i denna pågående utveckling på olika sätt och genom olika utmaningar baserat på var de befinner sig. Något som blivit tydligt under tidigare dokumentationer är att barnen intresserar sig för de estetiska uttrycksformerna. Aktiviteter som innefattar dans, rörelse, musik, målande och skapande av olika slag fångar många av barnen.


Vart ska vi?

Vår förhoppning är att detta fokusområdet (och bokprojekt) kommer att främja barnens språkutveckling genom ett utvecklat ordförråd, förmåga att kommunicera tankar/uttrycka sig och ett större intresse för böcker. 

Vid uppstarten av detta område har hela arbetslaget tagit del av en inspirationsträff på biblioteket om barnböcker för att få nya tankar/idéer till projektet. Vi hoppas att vi under denna period kommer att utveckla nya metoder för att stimulera barnens språk på ett mer medvetet sätt genom böcker och ta tillvara barnbokens möjligheter.


Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

Introduktionen av bokprojektet kommer ske genom en teater av oss pedagoger. Vi har sett hur våra smågrupper är främjande för barns lärande och därför kommer vi att arbeta med temat i dessa grupper till stor del. På måndagar under vår gemensamma samling kommer vi att planera vad vi ska göra under veckan utifrån boken, och då också samtala kring vilka anpassningar som behövs i de olika grupperna. Vi kommer att använda oss av brev som karaktären ur boken skickar för att ge olika uppdrag. Dessa brev tänker vi kan komma i våra smågrupper eller i samlingar. Eftersom det finns ett stort intresse för estetiska uttrycksformer vill vi involvera detta i vårt tema och på så vis ge barnen möjligheter att samtala och bearbeta innehållet i boken genom olika uttryck. Vi har startat upp ett samarbete med biblioteket där de bland annat bidrar med bokpåsar på olika teman, sagopåsar och sagostunder. 


Vad ska och hur ska vi dokumentera?

Vi kommer att fortsätta använda oss av veckoreflektioner, där alla pedagoger under veckan antecknar på ett papper med fokus på språkområdet. På avdelningsplaneringen på måndagar diskuterar vi sedan dessa anteckningar och planerar fortsättningen av vårt bokprojektet utifrån dessa reflektioner. Boken står som grund för att upptäcka det som barnen är intresserade av så att vi tillsammans kan fördjupa oss i detta och utmana barnen vidare i deras tänkande och språkliga utveckling. Ytterligare något vi planerar att göra är att fotografera och publicera inlägg på Unikum för att kunna följa pågående lärprocesser. 


 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: