Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall - PM: Språksituationen i Finland

Skapad 2020-10-02 09:56 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska

Innehåll

I detta arbetsområde jobbar vi med att skriva utredande text. Arbetet bygger på två artiklar som handlar om det svenska språkets ställning i Finland. Den utredande frågeställningen är: Hur är inställningen till att svenska är ett obligatoriskt ämne i finska skolor? 

Matriser

Sve
Mall - PM: Språksituationen i Finland

Centralt innehåll

  • Sve  -   Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  • Sve  -   Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.
  • Sve  -   Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Väl utvecklat
Förmåga 4
Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande [...] texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande [...] texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande [...] texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Förmåga 9
Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.
Eleven kan översiktligt redogöra för en aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Eleven kan utförligt redogöra för en aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för en aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden
Förmåga 2
Kunskaper om språkriktighet i text.
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar
Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: