Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Es (J)

Skapad 2020-10-02 10:16 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
Grundsärskola 5 Estetisk verksamhet

Innehåll

Lärandemål

Du ska få lära dig och träna mer på 

 • att fotografera.
 • använda digitala verktyg för att skapa musik.
 • skapa i slöjden med olika verktyg och material.
 • skapa i bilden med olika verktyg och material.

Undervisning

Du kommer att

 • få träna på att fotografera med din iPad för att dokumentera din skoldag.
 • skapa musik med hjälp av dator och iPad i en-till-en-undervisning.
 • skapa i slöjden i en liten undervisningsgrupp i slöjdsalen.
 • skapa i bilden i en-till-en-undervisning.

 

Bedömning

Du kan

 • självständigt fotografera med din iPad.
 • självständigt skapa musik med dator och iPad.
 • delta i att framställa slöjdföremål.
 • delta i att framställa bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  4-6
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  4-6
 • Fotografering och filmande.
  ES  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  ES  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  ES  4-6
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremålets uttryck.
  ES  4-6
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  4-6
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  4-6
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  4-6
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  ES  4-6
 • Arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  ES  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: