Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sy en tygkasse (symaskinsprov del 2)

Skapad 2020-10-02 09:57 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Slöjd
Som del två av symaskinsprovet syr eleverna en återanvändbar tygkasse som sedan dekoreras med hjälp av en cameo.

Innehåll

Syfte

Syftet med uppgiften är att öva på att sy på symaskinen samt formge och framställa ett eget föremål. 

De får chans att använda digitala tekniker samt att det finns ett miljötänk i att skapa en återanvändbar tygkasse. Därför är det viktigt att påsen är välsydd.

 

Arbetssätt

Eleverna får en tygbit (vävt bomullstyg) 40x150 cm som utgångspunkt för arbetet. De får själva välja färg. Sedan ska de utifrån en skriftlig samt visuell instruktion försöka arbeta självständigt med att sy påsen. I slutet av instruktionen finns slöjdspecifika begrepp de ska förklara samt en utvärdering att fylla i. När påsen är klar ska de välja ett motiv som de sedan skär ut med hjälp av en cameo och stryker fast på påsen (obligatoriskt) . De kan även dekorera med broderi och andra material (frivilligt).

 

Bedömning 

När tygkassen är klar och vi tillsammans har checkat av att de kan hantera symaskinen och de olika moment som ingår för att kunna sy, får de sitt symaskinskörtkort. Jag tittar på hur de arbetar under lektionen. Särskilt på hur de följer instruktioner (även muntliga) och hur de hjälper varandra - då det är en indikation på att de verkligen har förstått. Tillslist bedöms slutprodukten efter hur välarbetad den är. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: