Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hais Idrottsprofil barn 4-6 år

Skapad 2020-10-02 10:06 i Arenans idrottsförskola Helsingborg
Förskola
Motorik är för många synonymt med rörelse, men för barnet är motorik så mycket mer. Motoriken är barnets redskap som gör det möjligt att utforska, undersöka och interagera med sin omvärld. Genom sina rörelser undersöker barnet sin omgivning på ett systematiskt sätt, vilket ger kunskap och en referensram som ligger till grund för hur barnet planerar och handlar i liknande situationer i framtiden. Varje ny färdighet blir ett nytt sätt för barnet att lära sig och göra nya upptäckter. Barnets motoriska förmåga blir därmed en viktig förutsättning för lärandet.

Innehåll

Vår idrottsprofil fokuserar på rörelseglädje, möjlighet att prova olika idrottsformer  och de grundmotoriska rörelserna:

åla, gå, balansera, klättra, stödja, springa, rulla, krypa, kasta, fånga, hänga och hoppa samt kombinationer av dessa rörelser.

Dessa rörelser är grundläggande för att utveckla olika färdigheter i lek och idrott
Förutom de grundmotoriska rörelserna lägger vi ett stort fokus på barnens förmåga att samarbeta i grupp i vår undervisning. Förstå grundläggande regler i de olika idrottsformerna vi erbjuder

 

Barn 4-6 år

Målkriterier:

 • Fånga/kasta
 • Hänga
 • Klättra
 • Balansera
 • Åla
 • Stödja
 • Springa
 • Samarbeta
 • Turtagning
 • Följa lekregler/instruktioner 
 • Förstå enklare regler i olika idrottsformer
 • Förståelse för att kost och rörelse påverkar ett välbefinnande
 • Delta i olika idrottsformer

Hur?

Genom att erbjuda barnen olika former av idrott under 4-veckors perioder. Vi har en utemiljö som barnen dagligen hänger/klättrar och balanserar. Turtagning vid vår Lian som är populär att svinga sig i. Springa gör vi nästan dadagligen  efter besöket i matsalen på olympiaskolan när vi går tillbaka till Hais på springbanan.

Förståelse för kost kommer in i våra mellanmålsgrupper då barnen är delaktiga i att laga maten själv. Likaså en gång i veckan lagar vi mat utomhus då barnen är delaktiga i matlagningen såsom skala potatis, hacka lök osv.

Våra idrottsundervisningar startar alltid gemensamt med uppvärmning då vi pratar om viktigheten av att vara varm i kroppen för att bland annat förhindra skador. Samtalar om kroppens uppbyggnad och olika delars funktion. T.ex varför slår hjärtat snabbare när man springer? Vad händer i kroppen vid fysisk aktivitet.Uppvärmning kan vara tex. Lekar som är pulshöjande. Vi avslutar alltid med avslappning i våra inomhuslokaler.

Reflektion/utvärdering:

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: