Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan HT 20

Skapad 2020-10-02 10:04 i 044201 Förskolan Västergök Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Närmiljö

Innehåll

 

Arbetsplan Förskolan Västergök HT-20

 

 

 

Avdelning Trollebo

 

 

 

Avdelningens projekt: Närmiljö

 

 

 

Valda läroplansmål:

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 

 

 

·         Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

 

·            Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

 

 

 

 

Arbetssätt:

 

Alla kommer att få vara delaktiga i projekts olika delar utifrån varje barns individuella förmågor och förutsättningar. Vi kommer att undervisa i både stora och små grupper.

 

Vi har roligt tillsammans och vi bemöter barnen på ett positivt sätt och med positiva förväntningar.

 

 Vi jobbar aktivt med vår ”kompis-sol” och vikten av att ta hänsyn till varandra. Vi är närvarande i alla situationer och handleder vid konflikter.

 

 Daglig kontakt med vårdnadshavare. Föräldramöte två gånger /år. Erbjuda utvecklingssamtal. Vi skriver veckobrev som påvisar vad veckan haft för innehåll så vårdnadshavare får en insyn i vår pedagogiska verksamhet.

 

Varje år följer vi upp svaren från brukarenkäten för eventuella förbättringar.

 

Vi använder oss av digitala verktyg som tex. Blueboot, mikroskop, ipad, projektorn och ljusbordet.

 

 

 

Språk

 

Vi kommer att intervjua barnen om deras väg hem från förskolan.

 

Sångsamlingar med rim och ramsor och rörelselekar med före bornholmsmodellen som grund. Dagligen har vi högläsning för barnen.

 

 

 

Matematik

 

Vi har satt upp en stor karta på väggen där vi har placerat ut var barnen bor genom en bild på dem och deras hem. Vi har mätt avståndet mellan deras hem och förskolan på kartan med en tråd. Vi har också satt upp bilder på riktmärken som parklekar, återvinningsstationer, skolor och fotbollsplaner.

 

Av avståndstrådarna kommer vi göra ett diagram. Barnen kommer att mäta och jämföra sina trådar med varandras.

 

Vi spelar spel, lägger pussel, arbetar med pärlor mm och använder matematiska termer i aktiviteterna.

 

Aktivt arbete med våra matte burkar.

 

 

 

Naturvetenskap

 

Vi följer årstiderna, upptäcker naturen tillsammans. Barnen ska få göra ritningar på deras hem och utifrån de bygga sitt hem av varierat material.

 

Vi arbetar med våra Nta lådor luft och vatten.

 

 

 

Fysisk aktivitet

 

Vi gör skogsutflykter och promenader i närområdet. Vi går till barnens hem utifrån deras beskrivning.

 

Vi besöker lekparker i närmiljön.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: