Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gruppstärkande

Skapad 2020-10-02 10:13 i Tärnsjö Förskola Heby
Förskola
Inskolning av nya barn, ny grupp och nya pedagoger.

Innehåll

 

Det är mycket som är nytt på Sjöhästen, ny grupp av barn, nya pedagoger och nya kompisar.  Vi i gruppen behöver skapa nya rutiner och regler för just våran avdelning. Och dessutom har vi även Covid-19 att ta hänsyn till.

Det läroplansmål som vi har valt är: 

-ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter, och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. 

-förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Vi har valt dessa mål för att gruppen behöver hitta egna rutiner som fungerar för den nuvarande gruppen på Sjöhästen. Vi vill tillsammans med barnen göra det till en trygg miljö på avdelningen.

 Det förväntande resultatet vi vill uppnå är att vi ser en harmonisk grupp, där pedagogerna och barnen tillsammans bestämmer och följer regler och rutiner för att alla på Sjöhästen ska känna sig trygga och våga vara sig själva. Och våga uttrycka sina tankar och idéer.

Pedagoger och barn ska tillsammans diskutera och bestämma vilka regler och rutiner som är viktiga för oss på Sjöhästen. Genom att vi pedagoger är förebilder lotsar vi barnen genom dagens rutiner. Rutinerna återkommer varje dag. Samarbetes övningar och gruppstärkande övningar ska genomsyra de aktiviteter vi gör under hösten.

Den här planeringen följer med hela hösten. 

 

Uppgifter

 • Vecka 41

 • Vecka 42

 • Vecka 43

 • Vecka 7

 • Vecka 6

 • Vecka 8 Sportlov

 • Vecka 9

 • Vecka 10

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: