Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Växter med Hjärtrud och lek Levi

Skapad 2020-10-02 10:22 i Dibber Tussi förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi har valt temat Växter och startar med lärvännen hjärtrud. Detta för att barnen ska bli trygga i miljön och med varandra och hitta nya vänskaps relationer.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

 

 • Vad ska läras ut? Vi vill se att barnen blir trygga i sig själva och i den nya barngruppen och skapar nya relationer.

 • Varför? Hösten 2020 blev barngruppen nästan helt ny då det skett en omorganisation i huset, då vi bara ska ha 1-3 åringar. Detta i sin tur resulterade i att gruppen består av 7 stycken”gammal” solrosbarn och 7 stycken nya solrosbarn. Temat för denna terminen är växter och vi startar projektet med lärvännen hjärtrud som står för värdegrund. Vi börjar med lärvännen hjärtrud för att vi vill att  barnen ska bli trygga i sig själva och i avdelningen. Vi vill också att barnen skapar nya vänskaps relationer och att leken ska främjas.

 • Hur ska undervisningen genomföras?                                                                 Undervisningen kommer vi att göra både i hel grupp och i små grupper. Detta för att barnen ska lära känna varandra.  Vårt projekt är växter och det kommer vi arbeta med hela denna terminen. I projektet kommer vi att lyfta de andra lärvännerna och vi startar med Hjärtrud och lek Levi som står för värdegrund och lek. Vi kommer därför arbeta och lägga stort fokus på leken för genom leken skapas relationer både för oss pedagoger och för barn. Vi börjar med Hjärtrud och lek Levi för att skapa trygghet för barnen  både enskilt och i grupp.                                               
 • Gunilla Niss och Anna -Karin Söderström tar upp i sin bok små barn i förskolan, s. 32 Att genom leken har pedagogen den bästa möjligheten att skapa en positiv och stimulerande relation till varje barn. Leken ger också goda möjligheter att skapa positiva relationer mellan barnen. Vi kommer främja leken och ge den ett stort utrymme hela terminen, genom leken skapar barnen nya relationer och socialiserar sig med varandra. Genom att vi främjar leken ger vi den sociala kompetensen ett stort utrymme som är så viktig för barnen att få med sig. Just detta tar Gunilla Niss och Anna -Karin Söderström  tar upp i sin bok små barn i förskolan, studentlitteratur s.42. I leken tillsammans med andra utvecklar barnet sin sociala förmåga. Det är då det lär sig hur man ska vara mot andra. Leken ger närhet och barnet kommer i kontakt med sina egna och andras olika känslor. Den intellektuella förmågan tränas när barnet upptäcker, undersöker och experimenterar. I leken Stimuleras språket. Motoriken tränas ständigt när barnet rör sig. I leken får barnen möjlighet att träna alla sina sinnen. Allt vi vill lära kan ske i lekens form. För att skapa trygghet i gruppen och enskilt kommer vi att arbeta mycket med rutiner, som samlingar, lunchen och att man städar efter sig. Genom rutiner skapar vi trygghet hos barnen. Vi kommer att göra ett vänskapsträd, vi kommer också läsa och lyssna på kompisböckerna kaninen och igelkotten att vara en bra kompis. Vi kommer att leka lekar som till exempel släpp en liten fjäril genom grinden

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: