Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment

Skapad 2020-10-02 11:00 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen Teknik
Genom experiment kommer vi undersöka fysikaliska och kemiska sammanhang. Vi kommer öva på att ställa en hypotes, genomföra experiment, fråga oss varför det blev som det blev och försöka att ge en rimlig förklaring. Undervisningen i NO Experiment, ska utveckla kunskaper om fysikaliska och kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Innehåll

Bedömning - Vad och Hur

VAD ska bedömas? Din förmåga att:

 • Arbeta på ett undersökande och ifrågasättande sätt.
 • Ställa en hypotes.
 • Genomföra undersökningar.
 • Ge rimliga förklaringar

HUR ska det bedömas?

Du visar på lektioner genom samtal, anteckningar, foton m.m. vad du lärt dig och vad du kan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materialutveckling och hur människan har använt och utvecklat nya material genom historien.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • .
  NO  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: