Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading "Once"

Skapad 2020-10-02 10:48 i Resursskola Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Engelska
Once by Morris Gleitzman is the story of a young Jewish boy who is determined to escape the orphanage he lives in to save his Jewish parents from the Nazis in the occupied Poland of the Second World War. Everybody deserves to have something good in their life. At least Once. Once I escaped from an orphanage to find Mum and Dad. Once I saved a girl called Zelda from a burning house. Once I made a Nazi with a toothache laugh. My name is Felix. This is my story.

Innehåll

Mål med arbetsområdet

Målet med arbetsområdet är att du ska:

·         förbättra din förmåga att läsa engelska texter, genom romanen ”Once”

·         utveckla ditt ordförråd

·         träna lässtrategier

·         bli säkrare på att uttrycka dig i tal, t ex analysera och diskutera boken

·         bli säkrare på att uttrycka dig i skrift, t ex skriva om boken

Arbetets innehåll

Ämne: Reading Project – ”Once”

Lyssna och läsa:

·         Vi läser boken ”Once” av Morris Gleitzman

Skriva, tala och samtala:

·         Vi gör skriftliga läsförståelseuppgifter om bokens innehåll

Vi läser högt, samtalar och diskuterar innehållet

Arbetssätt och redovisning

Du arbetar individuellt med läsning, glosövningar och skrivuppgifter,

och i grupp med diskussionsfrågor.   

 Du kommer få visa din kunskap genom:

·         glosprov

·         skriftliga uppgifter

·         muntliga och skriftliga läsförståelseuppgifter

·         samtal och diskussioner 

Bedömning

Bedömning sker enligt kunskapskraven i engelska. I detta område kommer jag att bedöma din förmåga att redogöra muntligt och skriftligt för boken du har läst. Se matrisen nedan.

Reflektion och utvärdering

Har du nått målen för arbetsområdet? Varför? Varför inte? Motivera.      

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
    En
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    En
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
    En

Matriser

En
Reading "Once"

Rubrik 1

Nivå E
Nivå C
Nivå A
LÄSA och förstå Redogöra, diskutera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
SAMTALA-språk Muntlig interaktion: samtal med andra, språkriktighet, variation (ordförråd) etc.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
SAMTALA- strategi Förmågan att kommunicera med andra.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
SKRIVA - formulera sig
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: