Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns lärande och växande

Skapad 2020-10-02 10:52 i Dahlander Kunskapscentrum Säter
Barns lärande och växande för Elever som läser IMYRK BF
Gymnasieskola Pedagogik
Centralt innehåll- mål att nå. Barns utveckling, Synen på barn, Barns levnadsvillkor, Barn i gruppen, Vuxnas betydelse, Media och barns utveckling, Faktorer som påverkar.

Innehåll

Centralt innehåll i kursen:

Barns utveckling: Finmotorik, grovmotorik, språk, intellektuella och kognitiva utvecklingen i barnens uppväxt.

Synen på barn och barnens levnads villkor: Barnens rättigheter förr och nu

Barnet i gruppen: Kamratskap, konflikthantering, sociala berättelser-ritsagor, grupptryck, utanförskap-innanförskap

Vuxnas betydelse: Fostran, socialisation, familjen, omvårdnad, barn som far illa.

Media och barns utveckling: Medias framsidor och baksidor

Faktorer som påverkar: Kön och genus, klasstillhörighet, etnicitet, funktionsnedsättning

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                     

 

 

Uppgifter

 • Måndagen den 11/1

 • Sista skriftliga uppgiften i Barns lärande och växande v.48

 • V.47 Kapitel 4 Barnet i gruppen

 • V.46 Kapitel 5 Vuxnas betydelse

 • Spela in film saga för små barn

 • Yrkessvenska v.45

 • Barns utveckling 0-7 år

 • Barns levnadsvillkor v.43

 • Kapitel 2 Synen på barn v.42

 • Sagor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Barns lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang och utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv.
  Ped  -
 • Hur synen på barn, barndom och fostran har förändrats.
  Ped  -
 • Barns olika uppväxtmiljöer och levnadsvillkor och hur samhällsförändringar har påverkat detta.
  Ped  -
 • Innebörden och betydelsen av barns interaktion i kamratgrupper samt skapandet av kamratkulturer.
  Ped  -
 • Vuxnas betydelse för barns lärande och växande.
  Ped  -
 • Hur olika mediekulturer påverkar barns lärande och växande.
  Ped  -
 • Hur till exempel genus, klass, etnicitet, funktionsnedsättningar och fritid påverkar barns levnadsvillkor.
  Ped  -
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
  Ped  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat barns lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
  Ped  A
 • Eleven beskriver utförligt barns lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
  Ped  C
 • Eleven beskriver översiktligt barns lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Ped  E
 • Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
  Ped  A
 • Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
  Ped  C
 • Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
  Ped  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Ped  A
 • Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Ped  C
 • Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Ped  E

Matriser

Ped
Lärandematris Barns lärande och växande

Nivå 1
Detta krävs för att få E
Nivå 2
Detta krävs för att få C
Nivå 3
Detta krävs för att få A
Barns utveckling 0-7 år
Fördjupning i barnsutveckling. Motoriskt, språkligt, Intellektuellt/kognitivt, socialt/emotionellt.
Jag beskriver översiktligt och använder enkla argument i min fördjupning. Jag kan svara översiktligt på frågor om barnets utveckling .
Jag beskriver utförligt och använder nyanserade argument i min fördjupning. Jag kan svara utförligt på frågor om barnets utveckling
Jag beskriver utförligt och nyanserat och använder nyanserade argument i min fördjupning. Dessutom reflekterar jag och jämför olika källor och kan argumentera för och emot vad de olika källorna säger om barnets utveckling. Jag kan svara utförligt och nyanserat på frågor om barnets utveckling
Barn
Syn på barn och barns levnadsvillkor
Jag svarar översiktligt och använder enkla argument när jag arbetar med muntliga och skriftliga uppgifter om barns levnadsvillkor och syn på barn.
Jag svarar välgrundat och använder nyanserade argument när jag arbetar med muntliga och skriftliga uppgifter om barns levnadsvillkor och syn på barn.
Jag svarar och ger välgrundade och nyanserade exempel på vad som påverkar barnen och deras levnadsvillkor. Jag kan argumentera välgrundat och nyanserat, reflektera och förklara över varför och jämföra med olika källor när jag arbetar muntligt och skriftligt med barns levnadsvillkor och syn på barn.
Barn i grupp
Vuxnas betydelse och faktorer som påverkar
Jag svarar översiktligt och med enkla argument på vad som påverkar barnen. När jag arbetar muntligt och skriftligt med barn i grupp, vuxnas betydelse och faktorer som påverkar.
Jag svarar och ger välgrundade och exempel på vad som påverkar barnen. Jag kan argumentera nyanserat, när jag arbetar muntligt och skriftligt med barn i grupp, vuxnas betydelse och faktorer som påverkar.
Jag svarar och ger välgrundade och nyanserade exempel på vad som påverkar barnen. Jag kan argumentera välgrundat och nyanserat, reflektera och förklara över varför och jämföra med olika källor när jag arbetar muntligt och skriftligt med barn i grupp, vuxnas betydelse och faktorer som påverkar.
Informationshantering/källkritik
Jag söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Jag söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Jag söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Diskutera/värdegrund
Jag diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför jag enkla argument för mina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Jag diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför jag välgrundade argument för mina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Jag diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför jag välgrundade och nyanserade argument för mina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: