Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text, EK20

Skapad 2020-10-02 11:12 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Svenska Svenska som andraspråk
Nästkommande arbete i sve och sva är att skriva argumenterande text, vilket är bland det viktigaste vi gör i ämnet. Vi kommer troligtvis att väva in examinationen i case 2, men mer info om det kommer senare.

Innehåll

Argumentation/exempeltext

Vi kommer att börja undervisningen med att gå igenom vad argumentation är och hur man kan tänka kring teser (åsikter) och hur man skapar argument. Utöver det så kommer vi även att läsa en exempeltext som en elev har skrivit så vi lär oss hur en sådan text ska se ut. 

 

Argumenterande text 

Nästa steg kommer vara att ni skriver en egen argumenterande text. Ni kommer ha ett visst antal lektioner på er att blir färdiga med den så att jag ska hinna att läsa igenom, ge feedback och hjälpa er inför examinationen. Strukturen på uppgiften kommer vara exakt likadan som examinationen, vilken i sin tur är precis likadan som det ser ut på NP. Tänk på att mycket i det här steget handlar om eget ansvar. Ifall ni inte tränar på att skriva under den här perioden så kan jag inte hjälpa er att prestera så bra som möjligt på examinationen. Tänk även på att det här är träning och att det som främst blir betygsunderlag är det ni skriver senare. 

 

Examination

Examinationen går ut på att ni får en ny uppgift och att ni ska skriva en ny argumenterande text där ni visar vad ni har lärt er. Troligtvis kommer examinationen läggas över två lektioner, då det kan ta ganska lång tid att bearbeta och skriva en riktigt bra text. 

 

Preliminär tidsplan

 


Vecka 

Onsdag

Fredag

41

-Genomgång argumentation   -Träning på att skapa teser och argument

-Läsa exempeltext

-Svara på frågor

-Gemensam genomgång

42

-Börja skriva en argumenterande text (träning)

-Skriva argumenterande text (träning)

43

-Skriva argumenterande text (träning)

-Genomgång bedömning

-Skriva argumenterande text (KLART)

45

-Feedback och omarbetning av argumenterande text

Examination

46

Examination

-

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sva  -
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  A
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
  Sve  C
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
  Sve  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: