Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 2a Kapitel 1

Skapad 2020-10-02 11:22 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Matematik
Algebra och linjära modeller Sida 6-91 Repetition av linjära ekvationer. Räta linjens ekvation Linjära ekvationssystem.

Innehåll

 

Algebra och linjära modeller.

Algebra

- Ekvationer.

- Förenkling av uttryck

- Formler

- Prioriteringsregler

- Ekvationslösning

Funktioner

- Definitionsmängd, Värdemängd, grafritande verktyg 

- Betydelsen av f(x)

Räta linjens ekvation

- k-värde

- m-värde

- parallella linjer

- vinkelräta linjer

Linjära ekvationssystem

- Grafisklösning

- Substitutionsmetoden

- Additionsmetoden

Problemlösning


Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Fram till sida i boken

Länkar

34

Introduktion

utdelning av material genomgång av olika webbmaterial

Diagnos

 

Introduktion

Algebra

Classroom Kunskapsmatrisen, Geogebra, Desmos

Negativa tal och prioriteringsregler

35

Genomgång av diagnos

 

Självtest

1.1 Algebra - s17

Pluggakuten

Tal i bråkform

Algebraiska uttryck

36

   

Självtest

1.1 Algebra - s25

Ekvationer del 1

Ekvationer del 2

Lösa ut formler

37

   

Självtest

1.2 Funktioner - s33

Koordinatsystem

Funktion, formel, värdetabell och graf

38

     

1.2 Funktioner -s43

Mer om funktioner

Grafritande räknare

Skillnader mellan begreppen uttryck ekvation och funktion

39

     

1.3 Räta Linjens ekvation -s53

Räta linjens ekvation inledning

k-värde och m-värde

En formel för linjens lutning

40

 

Studiedag

Studiedag

1.3 Räta linjens ekvation -s56

Räta linjens ekvation

Linjära modeller

Mera om räta linjer

41

   

Självtest

1.3 1.4 Linjära ekvationssystem s65

Linjära modeller

Mera om räta linjer


Grafisk lösning

42

   

Självtest

1.4 Linjära ekvationssystem -s73

Substitutionsmetoden

Additionsmetoden


Ekvationssystem 3 Speciella fall

43

Diagnos 1

Blandade övningar

Birgittadagen

1.4 Linjära ekvationssystem -s89

Tillämpningar och problemlösning

44

Höstlov

       

45

Prov 1.3-1.4

 

Genomgång prov

2.1 Potenser och potensekvationer -s97

Kvadrater och kvadratrötter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Strategier för att formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplat till konkreta situationer och karaktärsämnena.
  Mat  -
 • Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
  Mat  -
 • Användning av linjära ekvationssystem i problemlösningssituationer.
  Mat  -
 • Begreppet funktion, definitions- och värdemängd. Tillämpningar av och egenskaper hos linjära funktioner samt potens-, andragrads- och exponentialfunktioner.
  Mat  -
 • Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, gestaltning, funktionsuttryck, tabeller och grafer.
  Mat  -
 • Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Skillnader mellan begreppen ekvation, algebraiskt uttryck och funktion.
  Mat  -
 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av flera representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa komplexa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  A
 • Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  C
 • Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer. I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  E
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med symbolisk algebra. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja, tillämpa och anpassa matematiska modeller. Eleven kan med nyanserade omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
  Mat  A
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
  Mat  C
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder.
  Mat  E
 • Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang, värdera med nyanserade omdömen och vidareutveckla egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i tal, skrift och i handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.
  Mat  A
 • Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och värdera med nyanserade omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.
  Mat  C
 • Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling med inslag av matematiska symboler och andra representationer.
  Mat  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: