Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Europa

Skapad 2020-10-02 11:26 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Vi arbetar med Europas geografi, där vi tittar på namngeografi (städer, berg, vatten, gränser, mm). Vi studerar de processer som formar jordytan och hur det påverkar människor och hur vi sedan använder olika naturrresrurser. Hur samspelar människan med naturen och vad får det för konsekvenser på naturen? Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp i arbetsområdet och du ska kunna ge förslag på hur människan kan leva för att hållbar utveckling ska stödjas. Vi lär oss att använda kartor och att använda dem för att förstå geografisk information, jämföra länder och annat. v.43-49
Grundskola 6 Geografi
Europa, vi ska fördjupa oss i kartkunskap om länder, öar, berg, regioner och huvudstäder. Vi ska också lära oss om europeiska natur- och kulturlandskap samt titta på fördelningen av Europas befolkning. Vi kommer även arbeta med ojämlika levnadsvillkor, naturresurser och hur dessa kan förbättras. Dessutom hur vi i vår vardag kan bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Arbetssätt

Vi utgår från boken Upptäck Europa.

Vi ser på faktafilmer och tränar kartkunskap digitalt på seterrra.se

Vi arbetar i grupp för att diskutera men också enskilt för att fördjupa våra kunskaper.

 

Bedömning

Det är alltid viktigt att du deltar i samtal och diskussioner under lektionerna. 

Du utför dina uppgifter och visar på så sätt vad du lärt dig.

Vi kommer ha flera små tester under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi Europa Lärandematris

På god väg
E
C
A
Jag
naturlandskap och kulturlandskap
 • Ge  E 6
 • Ge  A 6
beskriver och ger ett exempel på ett naturlandskap och ett kulturlandskap. förklarar en skillnad mellan naturlandskap och kulturlandskap (enkla och till viss del underbyggda resonemang)
beskriver och ger flera exempel på naturlandskap och kulturlandskap. förklarar flera skillnader mellan naturlandskap och kulturlandskap (utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang)
beskriver och ger flera exempel på naturlandskap och kulturlandskap. förklarar flera skillnader mellan naturlandskap och kulturlandskap och resonerar om skillnaderna med sambandsord för att utveckla mina tankar (välutvecklade och väl underbyggda resonemang)
Jag
naturtillgång
 • Ge  E 6
beskriver vad en naturtillgång är och ger ett exempel i ett land
beskriver vad en naturtillgång är, ger flera exempel i flera länder, förklarar hur det påverkar landet
beskriver vad en naturtillgång är, ger flera exempel, förklarar hur det påverkar länderna och kan användas positivt och negativt
Jag
Befolkningsfördelning
 • Ge  E 6
beskriver en plats i Europa och förklarar varför människor bor just här
beskriver flera platser i Europa och förklarar varför människor bor eller inte bor just här
beskriver flera platser i Europa och förklarar varför människor bor eller inte bor just här. Resonerar om orsaker och konsekvenser
Jag
Namngeografi
 • Ge  E 6
kan peka ut ca 15 länder och huvudstäder i Europa och beskriva dem i förhållande till varandra
kan peka ut ca 30 länder och huvudstäder i Europa och beskriva och jämföra dem i förhållande till varandra
kan peka ut de flesta länder och huvudstäder i Europa, beskriva och jämföra dem i förhållande till varandra (läge, storlek mm)
Jag
Begrepp
 • Ge  E 6
använder några geografiska begrepp i mitt arbete
använder flera geografiska begrepp på rätt sätt i mitt arbete om Europa
använder många geografiska begrepp på rätt sätt i mitt arbete om Europa, försöker aktivt att använda nya begrepp för att utöka mitt ordförråd
Jag
ojämlika levnadsvillkor orsaker konsekvenser
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
kan beskriva olika levnadsvillkor på två olika platser i Europa, beskriva orsaker och konsekvenser och ge förslag på hur det kan bli bättre
kan beskriva olika levnadsvillkor på olika platser i Europa, beskriva orsaker och konsekvenser, ge förslag som bygger på fakta på hur det kan bli bättre
kan beskriva olika levnadsvillkor på olika platser i Europa, beskriva orsaker och konsekvenser, ge exempel hur det kan vara och ge förslag som bygger på fakta på hur det kan bli bättre
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: