👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Misteröds Avdelningsmål Ht-20/Vt-21

Skapad 2020-10-02 12:02 i Misteröd ULNA Förskolor
Förskola
På Misteröds Förskola arbetar vi projektinriktat. Vi ger barnen förutsättningar och uppmuntrar dem att uttrycka sig via de 100 språken, då vi lär på olika sätt. Barnen skall få utforska, leka och lära både inne och ute.

Innehåll

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte

Väcka barnens nyfikenhet för teknik, samt förundran och respekt för naturen.
Ge barnen förutsättningar att på flera olika sätt utforska och lära. 

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor och samtala om naturvetenskap och teknik. 
  • sin förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
  • välja och använda sig av de verktyg som är tillgängliga.
  • visar intresse och värnar om naturen.
  • använda sig av tekniken.

 

Målet når vi genom att

  • förkovra oss själva. Introducera och tillrättalägga stationer, så att barnen kan utforska och möta teknik på många olika sätt.
  • genom att gå till naturen regelbundet och ta vara på naturens skatter.
  • börja med att fråga barnen vad teknik är.
  • barnen får möjligheter att utforska tekniken runt omkring sig.
  • Ha litteraturseminarieum om teknik, samt tillhandahålla barnböcker om teknik