Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rosens systematiska kvalitetsarbete HT20/VT21

Skapad 2020-10-02 12:05 i Kyrkenorum Stenungsund
Förskola
Hur kan vatten som temaarbete ge varje barn förutsättning att utveckla förståelse för varandras olika perspektiv?

Innehåll

TEMA VATTEN

Vart ska vi?

 Förskolans läroplan

- Förskolans värdegrund poängterar att utbildningen ska ge barn möjlighet att utveckla förmågan till empati och omtanke om andra, förståelse för varandras olikheter samt verka för en hållbar framtid (Skolverket, 2018). Utbildningen ska var likvärdig samt ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov vilket innebär att undervisningen ska anpassas utifrån ett gruppens individer samt behov. Aktionsforskningens övergripande syfte tar sin utgångspunkt i följande läroplansmål: Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla ”-förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra” (Skolverket, 2018, s. 7), ”förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar” (Skolverket, 2018, s.9) samt ”förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling” (Skolverket, 2018, s. 10). Syftet är även att det tematiska arbetet ska ge barn förutsättning att utforska samt utveckla kunskap om fenomenet vatten relaterat till hållbar utveckling vilket knyter an till läroplansmålet att barn ska ges förutsättning att utveckla ”förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” (Skolverket, 2018, s.10).

 

 Vad vill vi förändra/ förbättra?

- Vi vill utveckla vårt förhållningssätt gentemot barnen utifrån hur vi tar tillvara på våra olikheter och därmed synliggöra att vi är olika samt att olika är något bra. Syftet med aktionsforskningen är att vi lärare ska lyfta fram barngruppens olikheter, synliggöra att vi tänker olika, känner olika samt uppfattar olika genom ett tematiskt arbetssätt med fokus på hållbar utveckling genom Grön flagg.

 

 Aktionsforskningsfråga

- Hur kan vatten som temaarbete ge varje barn förutsättning att utveckla förståelse för varandras olika perspektiv?

 

 Aktioner

- Barnen ges möjlighet att uttrycka sina tankar genom en samtalsmatta.

Hur gör vi?

 Process

Samtalsmattan ligger till grund för aktionerna. Efter varje tillfälle reflekterar vi tillsammans med barnen och frågar oss: gavs jag utrymme att tala, lyssnade jag på andra samt tänkte vi lika/ olika? Processen följs med efterföljande lärloggsinlägg som dokumenteras med olika pedagogiska verktyg.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: