Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 5: Lyssna

Skapad 2020-10-02 12:14 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Engelska
Att lyssna på talad engelska är en av de fyra förmågorna du ska öva upp och visa att du kan i engelskundervisningen. Nedan kan du se de förmågor som du ska öva upp i ämnet.

Innehåll

Enligt Skolverket så ska eleverna öva på följande förmågor när de tränar på att lyssna: 

"Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet.

Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.

Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används."

Under kursens gång så kommer du få möjlighet att lyssna engelska genom att lyssna på bland annat talat språk, podcaster, ljudböcker, videor, musik samt dina klasskamrater och lärare. 

Planeringen i Unikum gäller vecka 45-23. Din veckoplanering hittar du alltid i Google Classroom.

Skolverkets kursplan för engelska hittar du här.

Nedan kan du se vilket centralt innehåll och vilka kunskapskrav för betyget E som är kopplade till hörförståelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
  Eng  -
 • Innehåll och form i olika typer av fiktion.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.
  Eng  -
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
  Eng  -
 • Skönlitteratur och annan fiktion.
  Eng  -
 • Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
  Eng  -
 • Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk.
  Eng  -
 • Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.
  Eng  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  E
 • Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
  Eng  E
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: