Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen

Skapad 2020-10-02 12:14 i Norretullskolan Kristianstad
Planeringsmall för Norretullskolan i Kristianstad
Grundskola 7 Religionskunskap
Då var det dags att arbeta med judendomen.

Innehåll

Om arbetet: 

Du kommer att arbeta med någon av de fem stora världsreligionerna, Hinduism, Buddhism, Judendom, Kristendom och Islam. För att kunna analysera, resonera och jämföra religionerna behöver du ha goda faktakunskaper om varje religion. För att ge dig möjlighet att skaffa dig dessa kunskaper kommer du att få genomgångar, olika former av faktatexter, arbetsuppgifter, se filmer, ha grupparbete och redovisningar, vara med i diskussioner och ha prov

Att kunna:

Några viktiga riter, seder och bruk samt högtider: Redogöra för fyra valfria rubriker samt två högtider. Sid 31-34, Studi.

Berättelsen om Mose: Kortfattat kunna återberätta. Studi.

Historien i huvuddrag: Redogöra för hur judendomen växte fram, tvingades till flykt, förföljelse och Israel. Sid 36-38.

Heliga platser: Förklara varför platserna anses som heliga för judendomen. Sid 39-41.

Urkunder:  Tanakh, Tora och Talmud Sid 41-42, Studi.

Centrala tankar: Synen på Gud, människan, bönen och sabbaten. Sid 44-45, 48, Studi.

Varierande tolkningar: Jämföra de olika inriktningarna. Sid 48-49.

Källkritik: Kunna värdera och välja olika källor. Anteckningar.

Anteckningar och övningar

 

Följande kommer att bedömas

  • Världsreligionerna: Dina kunskaper om judendomen.

  • Likheter & skillnader: resonera kring likheter och skillnader mellan några olika religioner.

  • Samband med samhälleliga förhållanden: Din förmåga att resonera kring hur religion och samhälle kan påverkas av varandra.

  • Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse:

  • Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller

  • Information & källor: Din förmåga att resonera om informationens och källornas trovärdighet och relevans.


Matriser

Re
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan

ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven når
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: