Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktionshinder och tillgänglighet

Skapad 2020-10-02 12:19 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Fritids- och idrottskunskap
I den här delen av kursen kommer vi arbeta med skapande av tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar inom verksamheter.

Innehåll

I den här delen av kursen kommer vi jobba med fritid, friskvård och funktionsnedsättningar. Arbetet kommer bestå av diskussioner, "skolspaning" - hur tillgänglig är vår skola? Redovisning av olika idrotter för personer med funktionshinder samt avslutas med en inlämningsuppgift om funktionshinder och fritidsaktiviteter. 

 

Kunskapskrav vi kommer beröra under denna del handla om:

Eleven beskriver översiktligt fritidens och idrottens betydelse för individer, grupper och samhälle. Dessutom redogör eleven översiktligt för människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter samt vilka faktorer som påverkar människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter. Eleven beskriver även översiktligt hur fritidsverksamheter är organiserade och bedrivs. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.

Uppgifter

  • Fritid och funktionshinder

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: