Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider, Hösten

Skapad 2020-10-02 12:25 i Norrtälje grundsärskola Norrtälje
Årstidernas växlingar med fokus på hösten.
Grundsärskola 5 – 8 Estetisk verksamhet Verklighetsuppfattning
Hösten Årstiderna med fokus på hösten. Vi tittar närmare på hösten. Vad händer egentligen under hösten? I naturen händer det en del med växterna och djuren. Vi kommer att lära oss namnen på dagar och månader för att kunna ange tid samt sjunga några höstsånger.

Innehåll

Hösten

Årstiderna med fokus på hösten.

Vi tittar närmare på hösten. Vad händer egentligen under hösten? I naturen händer det en del med växterna och djuren.

Vi kommer att lära oss namnen på dagar och månader för att kunna ange tid samt sjunga några höstsånger.

Mål som ligger till grund för arbetsområdet

Förenklingar av målen från läroplan för grundsärskolan, 2018

Detta gör vi:

Benämner dagar och månader.

Känna igen hösten i naturen. Fältstudier, gå ut i närområdet och titta på vad som händer på hösten.

Vi samlar olika växter som löv, barr, kottar.

Fotograferar träd för att använda oss av bilderna i vårt lärande och skapande i skolan och klippa ut svampar i papper.

Gör olika lövtavlor.

Benämner några djur som ekorre, snigel, myra.

Tittar på foton och filmer om hösten.

Undervisningens innehåll

 Eleverna får ta del av:

1) Dagligen upprepar namn på veckodagar, benämner månader.

1) Svampar. Se skillnader på några svampar, flugsvamp och några bruna svampar.  Eleverna får sedan rita, klippa ut och klistra upp svampar på papper. 

2) Träd; tall, gran, rönn, lönn. Muntlig genomgång av vad som händer med träden på hösten, trädets delar och dess utseende. Vi går ut och tittar på trädet i naturen.

3) Löv: tittar på olika löv. Form och färger. Iakttar förändringen av färg från grön till brunt. 

4) Vi tittar på några djur som förbereder sig för vintern.

4) Vi sjunger sånger om hösten  Ser filmer och våra fotografier om hösten.

5) vi använder ord och begrepp som hör till området.

Det här bedömer vi

Eleverna visar sina alster för varandra.

Vi bedömer deras aktiviteter och delaktigheter i arbetsuppgifterna.

Uppgifter

Matriser

VEU ES
årstider

på god väg
kan
Veckodagar, månader och årstider
Jag kan nästan alla veckodagarna, månaderna och årstiderna
Jag kan veckodagarna, månaderna och årstiderna
Djur och träd
Jag kan visa några saker som händer i naturen på hösten
Jag kan beskriva vad som händer med träden på hösten och hur några djur förbereder sig för vintern
Svampar
Jag kan peka, visa någon vanlig svamp och vet hur den ser ut
Jag kan några av våra vanligaste svampar och jag vet hur de ser ut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: