Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och Moral

Skapad 2020-10-02 12:32 i Skärgårdsstadsskolan Österåker
Vi kommer att arbeta med etik och moral och ni kommer att få skriva berättande texter utifrån etiska dilemman.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Etik och moral handlar om vad som är gott och ont, rätt och fel.

Innehåll

Undervisningens mål

 

När du har arbetat med det här området ska du: 

 

 • Kunna resonera om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Kunna använda etiska begrepp i dina resonemang. 
 • Kunna reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet. 
 • Kunna resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp. 

 

 

 

Viktiga ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda:

 

 • kamratskap
 • kränkning
 • mobbing
 • solidaritet
 • jämlikhet
 • etik 
 • moral
 • konsekvens
 • perspektiv

 

 

 

Undervisning

 

För att du ska lära dig så mycket som möjligt om detta kommer vi att:

 

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera i helklass, i grupper och i par
 • träna på att ta ställning i olika vardagliga, moraliska situationer
 • se filmer
 • arbeta med olika uppgifter kopplade till arbetsområdet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Etik och moral

E
C
A
Etik och moral
Resonera och argumentera kring etik och moral.
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör då reflektioner som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Etiska begrepp
Kunna använda dig av ord som rör etik och moral och veta vad dessa betyder
Du använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: