👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVESVE01: Referat FLYG20

Skapad 2020-10-02 12:42 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska
Under dessa veckor ska vi arbeta med att skriva referat. Lära oss sammanfatta, återberätta och källhänvisa fakta.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer vi jobba med att skriva referat.

Ett referat är en text, en kort sammanfattning, av till exempel en text eller ett händelseförlopp. Du kommer lära dig skriva sammanfattande, objektivt och källhänvisa.

 

Preliminär tidsram och examinationsform

 

Vecka 

Lektion tisdag

Lektion torsdag

46

-----------------------------------

Introduktion och genomgång: Skriva referat

47

Träna referat

Träna referat

48-49

Repetition genomgång av referat

PROV: Skriva referat av en artikel

50

Återkoppling referatprov - halva klassen

Återkoppling referatprov - halva klassen


 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  A
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
  Sve  C
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
  Sve  E
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  A
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  C
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  E

Matriser

Sve
Referat

Lärandematris referat

E
C
Språk
Ditt referat följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Ditt referat följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Innehåll
Ditt referat är sammanhängande och begripligt, samt till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten är indelad i minst två stycken.
Ditt referat är sammanhängande och begripligt, samt anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Dispositionen i din text är logisk och tydligt urskiljbar med minst två stycken utan hybridstycken.
Anpassning
Du kan läsa och göra en enkel sammanfattning av en läst text. Du tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik. Du har en referatmarkör.
Du kan läsa och göra en sammanfattning av en läst text. Du tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik. Du har fler än en referatmarkör.