Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA: Från källa till referat

Skapad 2020-10-02 12:58 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Från källa till referat.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska lära sig en metod för att kritiskt granska texter och att sammanfatta en text i ett referat. Den metod för kritisk granskning som eleverna ska lära sig innebär att eleven ställer en rad källkritiska frågor om texten och besvarar dem. Eleverna ska också lära sig att hitta, värdera och välja ut material.

Innehåll

Vad är en källa och vilka olika slags källor finns det?

Hur vet man att den är trovärdig och hur läser man kritiskt?

Vad är och hur skriver man ett referat?

 

Ovanstående frågetecken kommer vi bland annat att räta ut under kommande veckor!

 

Preliminär tidsram och examinationsform

SvA: Från källa till referat

Om källkritik och konsten att sammanfatta

Vecka

Innehåll

37

Är det sant? Avsnitt 1 -Källkritik

38

Är det sant? Avsnitt 2 -Reklam

39

Är det sant? Avsnitt 3 -Nyheter

40

Studiedag

41

Är det sant? Avsnitt 4 -Fuska med bilder

42

Är det sant? Avsnitt 5 -Tjejer och killar i media

43

Är det sant? Avsnitt 6 -Att vara på internet

45

Prov- Är det sant?

46

Kontakt Från källa till referat - s. 312 (s.285)

47

Kontakt Från källa till referat - s.312-314 samt uppgift 1

48

Kontakt Från källa till referat - s.315-318 samt uppgift 2

49

Kontakt Från källa till referat - s. 319 uppgift 3

50

Fortsätt uppgift 3

1

Kontakt Från källa till referat - Rep samt  s.320-321.

2

Kontakt Från källa till referat - s. 322 samt citatövning

3

Kontakt Från källa till referat- Skriva referat av insändare

4

Kontakt Från källa till referat- s. 323 Examination Skriva referat

5

Kontakt Från källa till referat- s. 323 Examination Skriva referat

6

Kontakt Från källa till referat- s. 323 Examination Skriva referat

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
  SvA  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  C 9
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse
  SvA  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  A 9

Matriser

SvA
SvA: Från källa till referat

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som ett referat.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som ett referat
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som ett referat.
Struktur
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och har en struktur som passar ett referat relativt väl. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och har en struktur som passar ett referat väl. Textbindningen är välutvecklad
Språk och stil
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven använder citat, referatmarkörer samt källhänvisar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, till exempel genom att vara varierad. Eleven använder citat, referatmarkörer samt källhänvisar på ett ändamålsenligt sätt.
Meningsbyggnaden fungerar väl, till exempel genom att vara varierad och träffsäker. Eleven använder citat, referatmarkörer samt källhänvisar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Skrivregler
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Specifikt för slutuppgiften
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven använder sina egna ord samt förklarar okända namn och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder sina egna ord samt förklarar okända namn och begrepp på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven använder sina egna ord samt förklarar okända namn och begrepp på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Helhetsbedömning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: