Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema

Skapad 2020-10-02 13:04 i Lindens förskola Alingsås
Förskola
Tema: Vi ska börja med att läsa boken ”Knacka på” vi följer vad som händer bakom varje dörr i boken och är lyhörda för hur barnen vill gå vidare. Vi kopplar detta till vårt lärpaket: ”språkstimulerande strategier och bygga ordförråd”.

Innehåll

Utifrån boken arbetar vi med färgerna, sortering, och de föremålen som finns i boken.
Det gör vi genom skapande, Språklekar(ramsor) musik och rörelse.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: