👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande hela dagen- I HALLEN, Pluto

Skapad 2020-10-02 13:08 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Denna planering beskriver två av våra rutinsituationer i verksamheten och hur vi tänker kring arbetet/utbildning kring den. Detta är också ett mycket bra tillfälle för oss att synliggöra barnens lärande: "Titta nu kan du själv!!" Barnen ska utveckla sitt självförtroende, självständighet och känna tillit till sin egen förmåga att klara av olika situationer som uppstår under dagen både själva och i samvaro med andra, och utveckla sin nyfikenhet och en lust att lära.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Vår läroplan uttrycker tydligt att allt vi gör med barnen under hela dagen är lika viktigt, det sker ett lärande under hela dagen. Därför blir tydliga pedagogiska mål lika viktiga när vi äter, leker eller klär på oss som när vi har temasamlingar, gör naturvetenskapliga experiment eller har rörelselek. Barn lär hela tiden, och det vi kan påverka är vad de lär sig, Att självförtroendet stärks, att förstå nya språkliga, matematiska eller naturvetenskapliga begrepp, att tillägna sig en ny motorisk färdighet, det kan ske precis när som helst under en dag. För att tydliggöra detta både för oss pedagoger och er vårdnadshavare, samt för att göra vårt pedagogiska arbete under hela dagen utvärderingsbart, har vi valt att göra pedagogiska planeringar för olika rutinsituationer som återkommer så gott som dagligen.

- Vi vill ta tillvara på hallsituationen med vårdnadshavarna, med det enskilda barnet men även med den lilla gruppen.

- Vi vill att barnen ska känna sig trygga vid hallsituationen och att det blir en bra stund tillsammans.

- Vi vill att barnen får prova sig fram och upptäcker att de själva kan.

 

 

 

Vart ska vi?

  • * Vid hämtning strävar vi efter att ge barnen möjlighet att berätta själva vad som har skett under dagen.
  • * Vid lämning strävar vi efter att alla barn blir sedda och mottagna på ett bra sätt.
  • * Vid på/avklädning strävar vi efter att barnen ska bli så självständiga som möjligt.
  • * Vi strävar efter att barnen ska lära sig begreppen på några kroppsdelar och klädesplagg.

 

  


Hur gör vi?

* Vid på och avklädning uppmuntrar vi barnen till att själva försöka. Vi ber dem hämta exempelvis sina skor, mössa eller vantar, samt att utefter förmåga klä på, eller av sig.

* Vi ser till att vara några barn åt gången i hallen, tillsammans med vuxen, för att alla ska få möjlighet till stöttning och känna att situationen inte blir stressig.

* Vi samtalar med barnen vad klädesplaggen heter, vart på kroppen de sitter, samt varför vi behöver kläder efter väder.

* Vid hämtning och lämning ser vi till att i största möjliga mån vara en pedagog i hallen med barnet som skall hämtas eller lämnas. Detta för att skapa en lugn situation och möjlighet till kortare stunds samtal med både barn och vårdnadshavare.

* Vi använder oss av dagsschema med In-print bilder för att stödja barnen i att berätta själva vad de varit med om under dagen. Barnen ser även schemat när de kommer och det ger möjlighet till samtal om hur dagen kommer se ut.

* Vi pedagoger dokumenterar genom att observera, fotografera, anteckna och samtala om och med barnen om deras framsteg.

 

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?