Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

tema vatten

Skapad 2020-10-02 13:21 i 182331 Förskolan Frida Stockholm Farsta
Förskola
Vi kommer att utforska temat vatten under denna termin på ett lustfyllt och lekfullt sätt med barnen.

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

Under höstterminen kommer vi på Ekorren att arbeta med tema "Vatten". Temat vatten kommer vi tillsammans med barnen att utforska på olika sätt med fokus på matematik. De planerade undervisningstillfällena kring tema " Vatten" ska ge alla barn möjlighet att på egen hand att utforska, experimentera och undersöka.

 

Projektfråga:
Vilka föremål kan flyta eller sjunka?


Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från följande läroplansmål:

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

Vi utvecklar arbetet med olika matematiska aktiviteter med olika svårighetsgrad utifrån barnens intressen och erfarenheter. Det sker på ett balanserat sätt i undervisningen i ett målstyrt, utforskande och temainriktat arbetssätt.

 


Projektbeskrivning:

 

VAD: Vi kommer att gå till skogen där barnen får olika matematiska uppdrag av vår "Korre". 

 

VARFÖR: För att barnen på ett lekfullt sätt ska få utforska, experimentera  med vatten på olika sätt.

 

HUR: "Korre" kommer att lämna hemliga uppdrag i skogen till barnen som de får ta med sig och göra i smågrupper. Uppdragen kommer att bestå i olika matematiska experiment som vi gör tillsammans med barnen. Barnen ska få möjlighet att utveckla olika matematiska begrepp såsom densitet samt andra matematiska egenskaper.

 
 
-
 
 
  •  

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: