Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2020-10-02 13:33 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Medeltiden
Grundskola 5 Historia
Medeltiden beskrivs ofta som mörk och lite spännande i böckerna. Det fanns tappra riddare, kungar, drottningar, adelsmän och bönder. Det fanns även krig och död. Medeltiden var en orolig tid och det var därför riddare var så viktiga. I arbetet med medeltiden kommer du att få lära dig om hur Sverige blev ett kungarike med kloster, kyrkor, slott och städer. Vi kommer att lära oss om hur människorna levde på medeltiden. Vi kommer även att bekanta oss med mäktiga och starka personer och även några hemska händelser som hände på medeltiden. Välkommen till medeltiden - riddarnas tid! .

Innehåll

Genomförande

Vi kommer att arbeta genom följande sätt:
 • undervisningsfilmer om medeltiden
 • Gleerups digitala texter samt ordkunskaper
 • grupp/klassdiskussioner
 • gruppredovisning
 • avslutande kommer eleverna att skriva en berättandetext med fem kapitel enskilt eller par.

Du ska kunna bl.a: 

 • vilka förändringar som skedde i Sverige
 • förklara kyrkan och prästernas roll under medeltiden
 • berätta om digerdöden
 • veta vad Hansan och Kalmarunionen var
 • hur Sverige styrdes under medeltiden
 • hur vardagslivet var för människor under medeltiden
 • känna till något om några historiska personer som Birger Jarl Heliga Birgitta, Magnus Ladulås, drottning Margareta m.fl
 • redogöra för några historiska begrepp som hör till medeltiden t.ex. kloster, borgare, helgon, rike, uppror

Bedömning

Du kommer i slutet av arbetet få visa delar av dina kunskaper genom att göra ett skrifligt prov. Du bedöms även fortlöpande under arbetets gång.

  Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
   Hi  4-6
  • De nordiska staternas bildande.
   Hi  4-6
  • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
   Hi  4-6
  • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
   Hi  4-6
  • Kunskapskrav
  • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
   Hi  E 6
  • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
   Hi  E 6
  • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
   Hi  E 6
  • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
   Hi  E 6
  • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
   Hi  E 6
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: