Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för Testförskola Pusslet avdelning Harspåret

Skapad 2020-10-02 13:36 i Testförskola Pusslet Stockholm Spånga-Tensta
Titel på temat/projekt
Förskola
Undervisnings planering Tema hållbar utveckling

Innehåll

TEMA/PROJEKT TEST!!!!!

Varför? För vem? Hela gruppen eller delar av den

Här kan ni skriva om pedagogens ansvar att erbjuda en verksamhet och miljö som inspirerar,utmanar och utvecklar barnens lärande.

Koppla till läroplanen, använd kopplaknappen så kommer du till förskolans läroplan.

Se också KVALITETSDOKUMENT VFL till höger.

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

Beskriv barnens intressen, här tänker du/ni utifrån gruppens behov och pedagogens ansvar...

GENOMFÖRANDE: Hur jobbar vi?

Förberedelser:
Vi observerar och iakttar barnen.

Vi använder oss av olika sätt att lyssna in barnen på bl.a. intervjufrågor. Här kan man också ta hjälp av föräldrarna.

Vi använder oss av  innerummet, uterummet och våra närområden.

Aktiviteter:
Beskriv de aktiviteter ni planerat att genomföra t.ex. lek, böcker, diskussioner, framträdanden, rollspel, sång och ramsor.

 

UPPFÖLJNING

Vi ska tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi har gjort, var och en efter egen förmåga. Dokumentera i barnens lärlogg!

UTVÄRDERINGVerktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation m.m Kom ihåg att göra barnen delaktiga.

Beskriv hur ni tänker utvärdera mot målen i denna pedagogiska planering. Kom ihåg att ta med barnen och föräldrarna i arbetet

Beskriv hur ni har för avsikt att till vara uppföljningen och utvärderingen så det leder till utveckling av det pedagogiska arbetet i dettta projekt och generellt på avdelningen och på förskolan.

ANALYS

Hur blev resultaten?
Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
På vilket sätt?

UTVECKLING

Hur går vi vidare?
Vart ska vi?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: