👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik HT20: Optik och Akustik

Skapad 2020-10-02 13:36 i Påskbergsskolan Varberg
Grundskola 7 – 9 Fysik
Fysik HT20: Optik och Akustik

Matriser

Fy
Akustik och Optik

Når ännu inte kunskapskravet
E
C
A
Planering - laboration brytning
Eleven kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Slutsats - Myntet
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Akustik - Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om ljud och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om ljud och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om ljud och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning
av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Optik - Begrepp (Avstämning + färger)
Akustik - Samband
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Optik - Samband (Avstämning + färger)