👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstitutionell rätt

Skapad 2020-10-02 13:45 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Juridik
Denna planering behandlar konstitutionell rätt: Sveriges grundlagar med särskild betoning på offentlighetsprincipen och skyddet för mänskliga fri- och rättigheter. Vidare avhandlas det Svenska statsskicket exempelvis hur lagstiftningsprocessen går till

Innehåll

De kommande veckorna ska vi arbeta med följande:

Grundläggande begrepp.

Konstitutionell rätt - hur rättsreglerna i Sverige skapas och hur de förhåller sig till varandra.

Sveriges grundlagar med särskild betoning på offentlighetsprincipen och skyddet för mänskliga fri- och rättigheter. 

Examination: prov och inlämningsuppgifter.

 

Preliminär tidsram

v.36 Introduktion.

v.37 Genomgångar och eget arbete

v.38 Genomgångar och eget arbete

v.39 Genomgångar och eget arbete

v.40 Inga lektioner

v.41 Repetition och prov

 

 

 

Uppgifter

Matriser

Jur
Konstitutionell rätt

Ny aspekt
E: Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt
Du har uppnått föregående nivå och påbörjat delar av nästa.
C: Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt
Du har uppnått föregående nivå och påbörjat delar av nästa.
A: Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt,
Aspekt 1
E: Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Du har uppnått föregående nivå och påbörjat delar av nästa.
C: Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Du har uppnått föregående nivå och påbörjat delar av nästa.
A: Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.

Rubrik 1

Ny aspekt
E: Inom konstitutionell rätt löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem med hjälp av given rättskälla. Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.
Du har uppnått föregående nivå och påbörjat delar av nästa.
C: Inom konstitutionell rätt identifierar och beskriver eleven utförligt problem och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
Du har uppnått föregående nivå och påbörjat delar av nästa.
A: Inom konstitutionell rätt identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Ny aspekt
E: Eleven beskriver översiktligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt samt för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Du har uppnått föregående nivå och påbörjat delar av nästa.
C: Eleven beskriver utförligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt samt för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Du har uppnått föregående nivå och påbörjat delar av nästa.
A: Eleven beskriver utförligt och nyanserat frågor i samhället som rör konstitutionell rätt samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.