Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2012-01-04 13:07 i Vendels skola Tierp
Samhällskunskap, under några intensiva veckor kommer vi att arbeta med familj och vänner, skolan, rätten att vara sig själv samt arbete och pengar.
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap
Samhällskunskap, under några intensiva veckor kommer vi att arbeta med familj och vänner, skolan, rätten att vara sig själv samt arbete och pengar.

Innehåll

Övergripande mål och Ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

 • Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 •  
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 •  

 • Centralt innehåll - arbetsområde:

  • Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

  • Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

  • Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

  • Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

  • Samhällsresurser och fördelning Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

  • Samhällsresurser och fördelning Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

  • Samhällsresurser och fördelning Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

  • Information och kommunikation Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

  • Samhällsresurser och fördelning Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel

 

 

Arbetssätt - undervisningen:

Tillsammans så läser vi texter från läroboken, sammanfattar, svarar på frågor och diskuterar. Vi kommer även att se på utbildningsfilmer.

Bedömning och kunskapskrav:

*Eleverna blir bedömda utifrån att de aktivt deltar på lektionen samt genomför uppgifter.

*De ska kunna ta ställning i lika scenarion och träna på att se situationer ur olika perspektiv.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: