Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges statsskick

Skapad 2020-10-02 13:45 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Hur styrs Sverige egentligen? Vem är det som bestämmer, stiftar våra lagar och regler? Vilken funktion har kungen och vad är egentligen en grundlag? Under detta arbetsområde kommer du att lära dig om hur ditt land styrs och vilka det är som har makten och hur du kan påverka.

Innehåll

Material och länkar

Material:

NE Kurs om Demokrati 2.3 Olika styrelseskick; USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina.

NE Kurs om Sveriges styrelseskick 3.1 - 3.5. Om Sveriges statsskick, riksdag, regering och förvaltning, valsystemet, regioner och kommuner.

Från förslag till lag: http://www.riksdagen.se/sv/SysSiteAssets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/forslag-till-lag-2013.pdf/ 

Riksdagen - en kort vägledning. Hela häftet: http://www.riksdagen.se/sv/SysSiteAssets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/riksdagen-en-kort-vagledning.pdf/ 

https://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/informationsmaterial/sa-fungerar-sveriges-riksdag-181218-ll-web.pdf

 

Aktuella länkar för arbetsområdet

Här kan du testa dina kunskaper: http://webbapp.liber.se/so-s-samhalle/#/8-sa-styrs-sverige 

 

Viktiga begrepp och kunskaper för arbetsområdet

Demokrati, representativ demokrati, direktdemokrati, statsskick, skatt, Sveriges 3 beslutsnivåer, kommunens uppgifter, kommunfullmäktige, nämnder, kommunstyrelsen, kommunalråd, landstingets uppgifter, riksdagen, riksdagsledamöter, partier, mandat, proportionellt valsystem, valkrets, riksdagens uppgifter, utskott, partigrupp, talman, konstitutionsutskottet KU, motion, proposition, betänkande, "från förslag till lag", regering, regeringens uppgifter, ministrar, statsråd, regeringskansliet, statsrådsberedningen, departement, majoritetsregering, minoritetsregering, koalitionsregering, samlingsregering, misstroendeförklaring, parlamentarism, regeringens uppgifter. 

 

Du ska få visa vad du kan genom att delta i diskussioner, förhör och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: