Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NAKNAK01B/SA20b

Skapad 2020-10-02 13:52 i Katedralskolan Linköping
Planering för naturvetenskapligt arbetssätt, ekologi och människans påverkan på naturen.
Gymnasieskola Naturkunskap
Undervisningen i naturkunskap skall behandla olika innehåll som miljö- och klimatfrågor, jordens resursfördelning, kretslopp, hälsa och genteknik samt att ge eleverna möjlighet att fördjupa och utveckla naturvetenskapen för att förstå sin samtid.

Innehåll

 

Planering för naturvetenskapligt arbetssätt, ekologi och människans påverkan på naturen.

  Planering för SA20b NK1b, ht-2020.

 

Vecka

          Onsdag

           Fredag

      Extra

V34

Upprop

Introduktion, tipspromenad

 

V35

 

                --------------

 

Intro/Kapitel 1

Vetenskaplighet,

 svarta lådan           

 

V36

Vad är liv?

Frågor s.17 Svar frågor

 

Kriterier för liv

Cellers byggnad

Ställa växtförsök      

 

 

V37

Resultat växtförsök/rapport

 

Geng. Mikroskop

 

Lab. Mikroskop Grupp 1/ Vetenskapsmän Grupp 2.   Sal 446         

 

 

V38

Lab. Mikroskop Grupp 2/ Vetenskapsmän Grupp 1.

Sal 446

Start ekologi, gruppuppgift

Påverkan på varandra

Geng. frågor på cellen.                   

 

V39

Geng. frågor ekosystem.

Näringskedja/väv/pyramid/ närsalters kretslopp        

Läxa cellen    

Kolets kretslopp,

Vattnets kretslopp                         

 

V40

Djurens indelning

Påverkan på varandra i naturen. övn. Pop.ek.

                    SD

 

V41

 Lab. djurens indelning  /

 Frågor om organismer.

Växten i glasbubbla/Rep.

 

 

V42

Repetition

Biologisk mångfald

PROV 1, onsd.

14:40-16:40

V43

Film ”Den andra chansen”

Gifter

 

V44

                    LOV

                  LOV

 

V45

Ozon 

Klimat

 

V46

Växthuseffekt                  

Fotavtryck

 

V47

Sjöar

Film

Övergödning

 

V48

 Energi

Energi

 

V49

Lab. energiomvandlingar 449

Grupp 1/ Gr.2 uppgift

Lab. energiomvandlingar 446

Grupp 2/ Gr.1 uppgift    

 

V50

Repetition                

Repetition Energikällor

 

V51

PROV 2

(kapitel 5)             

JULAVSLUTNING              

 

V1

               -------------

Rep.  Jeopady                

 

V2

    Energikällor 

              ---------------

 

V3

 Lab. försurning grupp 2, 449/

Grupp 1, arbete med energikällor

Lab. försurning grupp 2, 449/

Grupp 1, arbete med energikällor

 

V4

Energikällor

Energikällor red.

 

V5-7

Nervsystemet

Nervsystemet/Droguppgift

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  Nak  -
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
  Nak  -
 • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
  Nak  -
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
  Nak  -
 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
  Nak  -

Matriser

Nak
NAKNAK01B/SA20b

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Nak
Nk 1b (SSA)

E
C
A
Kunskapskrav
Individ och samhälle Diskussion-argumentation-ställningstagande
 • Nak  E
 • Nak  C
 • Nak  A
Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Kunskapskrav
Hållbar utveckling
 • Nak  E
 • Nak  C
 • Nak  A
Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Kunskapskrav
Kritisk granskning Naturvetenskaplig undersökning Naturvetenskapliga teorier
 • Nak  E
 • Nak  C
 • Nak  A
Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt.
Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt och nyanserat för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: