Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2020-10-02 13:47 i Kattfoten Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Högläsning för barn i förskolan ger barnen ett mer utvecklat språk och större ordförråd. Det väcker barnens nyfikenhet och ger utrymme för reflektion tillsammans med barnen.

Innehåll

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? 

   

  Vi vill väcka nyfikenhet hos barnen för böcker och att de ska bli varsamma med det materialet som vi erbjuder. Vi vill ge barnen verktyg till att kunna använda sin fantasi och utveckla sitt ordförråd. Språk och kommunikation sker hela tiden, barnen utvecklar sitt språk i samlingen, vid matbordet i leken osv.  

 • Varför? (Syfte med undervisningen.
  Då vi ser att högläsning inte längre sker i samma utsträckning i hemmen längre, så vill vi erbjuda detta i förskolan. Barnen kommer få möjlighet att träna på att sitta still och lära sig att fokusera på något som inte går så fort. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Vi tänker att vi kommer ha olika läsgrupper där barnen är indelade efter sin nivå. Det finns också många möjligheter till spontan läsning både ute och inne. Vi tänker erbjuda flanosagor där vi dramatiserar tillsammans med barnen. Boklådor med rekvisita. Vi kommer välja en bok som vi fördjupar oss i. 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Vi kommer använda oss utav rörligt material, bilder och samtal. Detta kommer vi göra med barnen när vi har de olika grupperna och även vid samling. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  För alla barnen på lilla sidan

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Av oss pedagoger på Liljan

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)
  Vi vill skapa lust och glädje till språk och kommunikation. När vi ser att barnen spontant hämtar böcker och visar en lust till att läsa har vi uppnått ett mål. Att skapa lust och spänning kring böcker och högläsning. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: