Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

bedömningsuppgift Väsen

Skapad 2020-10-02 13:54 i Norra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Nu har du lärt dig om tio olika Nordiska väsen. Bedömningsuppgiften blir att skriva en saga eller berättelse om tre av dessa väsen. Du ska ha med personbeskrivningar av dem och några sagoingredienser.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Nu ska du få skriva en egen berättelse om väsen. Läs noga i uppgiftens instruktioner innan du börjar. Vi ser fram emot att få läsa många spännande berättelser!

Innehåll

Bedömningsuppgift åk 6 - Väsen 

Bedömningsuppgift – väsen      

 

 

 

Nu har du lärt dig om olika nordiska väsen. Din uppgift blir nu att skriva en berättelse. I din berättelse ska det finnas:

 

 

·         Tre olika väsen från Norden

 

·         Berättelsen ska handla om hur de tre figurerna möts, när de träffas för första gången

 

·         Berättelsen ska innehålla personbeskrivningar av de tre figurerna

 

·         Berättelsen ska innehålla ett problem som de tre figurerna löser tillsammans

 

·         Berättelsen ska ha ett lyckligt slut

 

 

 

·         Du ska skriva minst en A4-sida, datorskriven text med teckenstorlek 12.

 

·         Du ska visa att du kan skriva med stor bokstav och punkt på rätt ställe.

 

·         Du ska visa att du kan stava.

 

·         Du ska visa att du kan styckeindelning.

 

·         Du ska visa att du kan bygga upp en text med början, mitt och slut.

 

·         Planera innan du skriver genom att göra en tankekarta, lämna din planering till din lärare.

 

 

 

Du får gärna använda sagoingredienser i din berättelse som till exempel:

 

 

 

·         Det var en gång…(början)

 

·          att det handlar om tre figurer som råkar ut för tre prövningar

 

·          att det handlar om kampen mellan ont och gott

 

·          att det finns en hjälte

 

·          att det finns någon som blir räddad av hjälten

 

·          att det finns magi i berättelsen

 

·          att miljön där berättelsen utspelar sig är ovanlig och mystisk

 

·          Så levde de lyckliga i alla sina dagar…(slut)

 

 

 

Titta gärna på planeringen som finns delad till dig på teams, där finns en lärandematris.

 

 

 

Lycka till!

 

 

 

 

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift svenska - Väsen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Lärandematris åk 6 svenska skrivövning

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll.
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande struktur.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande struktur.
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande struktur.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: